BALIKESİR AYVALIK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

HALK EĞİTİM USTA ÖĞRETİCİ İLANI

USTA ÖĞRETİCİ BAŞVURULARI   2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında; Ayvalık ilçe merkezinde ve Ayvalık İlçesine bağlı  mahallelerde  açılması planlanan kurs programlarında, ihtiyaç olması halinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere "Geçici Sigortalı Usta Öğretici" başvuruları alınacaktır. Başvurular; 02 Eylül 2019 tarihinde başlayıp, 20 Eylül 2019 tarihinde mesai saati bitimine kadar devam edecektir.
HALK EĞİTİM USTA ÖĞRETİCİ İLANI

TC
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2019/2020 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında ihtiyaç halinde görevlendirilmek üzere Ek Ders Ücreti Karşılığı /Geçici Ücretli Usta Öğretici talepleri alınacaktır. Başvurular aşağıdaki takvim doğrultusunda EK-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ve dilekçe ile birlikte Ayvalık Halk Eğitimi Merkezine yapılacaktır.


BAŞVURU TAKVİMİ

Duyurunun internet sitesi ve panodan ilanı 15 Ağustos 2019

Başvuruların Alınması 2 Eylül 2019 - 20 Eylül 2019

Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi 23 Eylül 2019-4 Ekim 2019

Başvuru Sonuçlarının ilanı 04 Ekim 2019

Görevlendirilmenin yapılması 07 Ekim 2019 Tarihinden itibaren


İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

 BAŞVURU DİLEKÇESİ VE ek-2 DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

MODÜLER KURS PROGRAMLARINDA EĞİTİCİ ŞARTLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ 


A-)  Açıklamalar:

Ders ücreti karşılığı görevlendirme

MADDE 26 ? (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

b) Emekli öğretmenler.

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

 

>>>>Başvurular; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü´nün  "Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar Yönetmeliği" doğrultusunda değerlendirilecek ve sıralama yapılacaktır.

>>>>Sıralamaya giren Usta Öğreticilere ihtiyaç olması halinde bu sıralama dikkate alınarak görevlendirme yapılacaktır.

>>>>Başvuru yapılan alanda yeterli talep oluşmadığı takdirde Usta öğreticiye görevlendirme yapılmayacaktır.

>>>>Görev verildiği halde görev almayan ya da görev yerine gitmeyen usta öğreticiye o yıl içerisinde görev verilmeyecektir.

B-) Belirtilen Tarihler Arasında Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

1-) Diploma (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)

2-) Pedagojik Formasyon Belgesi (Varsa)

3-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Vesikalık Fotograf  (1 Adet)

4-) SGK Hizmet Döküm Çizelgesi (Gün Olarak Hesaplanmış Olmalı)

5-) Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgesi 

6-) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Şifresiyle İnternetten Alınabilir)

7-) İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi (Yoksa kurs açılacak)

8-) Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge

9-) Sağlık Raporu  

10-) Oryantasyon Eğitimine Katıldığına Dair Belge (Pedagojik Formasyonunun Olmaması Halinde)

11-) Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formunda Yer Alan Puana Esas Belgelerin Aslı ve Fotokopileri 

12-) Resmi Kurumda Çalışıyorsa Görev Yeri Belgesi ve Kurumundan Alınan İzin Belgesi.

      (Başvuru sahibi öğretmen veya resmi kurumda çalışanlardan; Kurslarda görev almasında sakınca olmadığına dair yazılı belge getirmesi gerekmektedir.)

13-) Matbu Usta Öğretici Başvuru Formu (Dilekçesi)

 

C-)  Önemli Hususlar

NOT-1: Eksik belge ile başvuru işlemi yapılmayacaktır. Belgeler tam ve eksiksiz olarak mavi telli dosya içerisinde belirtilen başvuru tarihleri içinde kabul edilecektir.

NOT-2: İlan edilen kurslar listesinden; görev alınmak istenilen kurslar tespit edilip, başvuru formunda belirtilecektir. Kurslar modüler programda belirtilen kurslar arasından seçilecektir. Açılmak istenen her kurs için ayrı başvuru yapılacaktır. 

NOT-3: Posta, İnternet, Fax vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru kişinin bizzat kendisi tarafından yapılacaktır.

 

 

D-)  Değerlendirme Kriterleri Hakkında

Usta Öğretici değerlendirmeleri Ek-2 de belirtilen kriterlere göre 3 bölümden oluşmaktadır. İlgili bölümle ilgili bilgilerin belgelendirilmesi zorunludur.

1. bölümde Usta öğretici kurs açmak istediği alanla ilgili diplomasını ibraz etmek zorundadır. Örneğin Sınıf Öğretmenliğinden mezun bir usta öğretici Okuma yazma Kurslarında görev almak isterse 40; El sanatları alanında ustalık belgesine sahipse ve bu alanda kurslarda görev almak isterse 10 puan alacaktır. Aynı alanda iki farklı belgeye sahip usta öğreticinin en yüksek puanlı belgesi değerlendirmeye alınacaktır. 

2. Bölüm usta öğreticinin kurs açmak istediği alanda daha önce aldığı görev süresinin hesaplanması sonucu oluşacak puanlamadır. Daha önce kurs açmak istediği alanla ilgili çalışılan her 180 güne 1 puan verilmektedir. Bu bölüm Kurum kodlu SGK Hizmet Dökümündeki gün sayısına göre hesaplanacaktır. Daha önce kurs açmak istediği alanla ilgili 3600 gün çalışması olan bir kişi bu bölümden 3600/180= 20 puan alacaktır. Bu bölümde alınacak en yüksek puan 25´tir.

3. bölümde istenen belgelere sahip usta öğreticilere ek puan verilecek olup bu alanla ilgili alınacak en yüksek puan 15´tir.

Bu 3 bölümün toplamından oluşacak puan ise Usta Öğreticinin sıralamasını belirleyecek ve ihtiyaç olması halinde görevlendirmeler bu sıraya göre yapılacaktır.

Dosya ekleri için tıklayınız

/meb_iys_dosyalar/2019_08/22173248_15130617_14200259_14003925_UstaYYretici_Puanlama_EsaslarY.rar

 

/meb_iys_dosyalar/2019_08/22173147_15130523_usta_oYretici_duyuru.rar


 


Atatürk Cad.165 Ayvalık - 02663122207

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.