BALIKESİR AYVALIK İLÇE MİLLÎ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ

Ayvalık HEM Usta Öğretici görevlendirmeleri

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılında; Ayvalık ilçe merkezinde ve Ayvalık İlçesine bağlı mahallelerde  açılacak olan kurs programlarında, ihtiyaç olması halinde ek ders ücreti karşılığında görevlendirilmek üzere "Geçici Sigortalı Usta Öğretici" başvuruları alınacaktır. Başvurular 03 Eylül 2018 tarihinde başlayıp, 14 Eylül 2018 tarihinde mesai saati bitimine kadar devam edecektir.
Ayvalık HEM Usta Öğretici görevlendirmeleri

TC
AYVALIK KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü


Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünde 2018/2019 Eğitim Öğretim Yılında açılacak kurs programlarında görevlendirilmek üzere Ders Ücreti Karşılığı /Ücretli Usta Öğretici talepleri alınacaktır. Başvurular aşağıdaki takvim doğrultusunda EK-2 Ücretli Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formuna esas belgeler ve dilekçe ile birlikte Ayvalık Halk Eğitimi Merkezine yapılacaktır.


BAŞVURU TAKVİMİ

Duyurunun internet sitesi ve panodan ilanı 15 Ağustos 2018

Başvuruların Alınması 03 Eylül-14 Eylül 2018

Başvuruların komisyon tarafından değerlendirilmesi 17 Eylül-30 Eylül 2018

Başvuru Sonuçlarının ilanı 05 Ekim 2018

Görevlendirilmenin yapılması 08 Ekim 2018 Tarihinden itibaren


İLAN YOLUYLA ÜCRETLİ USTA ÖĞRETİCİ GÖREVLENDİRMESİNDE ARANACAK ŞARTLAR İÇİN TIKLAYINIZ

/meb_iys_dosyalar/2018_08/16152154_1.pdf

 BAŞVURU DİLEKÇESİ VE ek-2 DEĞERLENDİRME FORMU İÇİN TIKLAYINIZ 

/meb_iys_dosyalar/2018_08/16152221_2.pdf

MODÜLER KURS PROGRAMLARINDA EĞİTİCİ ŞARTLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEN TEMİN EDİLEBİLMEKTEDİR.


A-)  Açıklamalar:

Ders ücreti karşılığı görevlendirme

MADDE 26 – (1) Kurs açılacak alanda, kurumda ve kurumun bulunduğu eğitim bölgesinde yeterli sayıda öğretmen ve kadrolu usta öğretici bulunmaması durumunda ihtiyaç, ders ücreti karşılığı görev yapacak istekliler arasından karşılanır.

(2) İhtiyaç hâlinde ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, resmî kurumlardan veya ilan yoluyla yapılır.

(3) Ders ücreti karşılığı görevlendirmeler, aşağıda belirtilen öncelik sırasına göre yapılır:

a) Örgün eğitim ve hayat boyu öğrenme kurumlarındaki öğretmenler ve kadrolu usta öğreticiler.

b) Emekli öğretmenler.

c) Yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi ile öğretim görevlileri.

ç) Resmî kurumlarda çalışanlardan ihtiyaç duyulan alanda lisans mezunu kişiler.

(4) Üçüncü fıkrada sayılanlardan görevlendirme yapılamaması durumunda ilan yoluyla ücretli usta öğretici görevlendirmesi yapılır.

 

>>>>Başvurular; Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü´nün  "Hayat Boyu Öğrenme Kurumlar Yönetmeliği" doğrultusunda değerlendirilecek ve sıralama yapılacaktır.

>>>>Sıralamaya giren Usta Öğreticilere ihtiyaç olması halinde bu sıralama dikkate alınarak görevlendirme yapılacaktır.

>>>>Başvuru yapılan alanda yeterli talep oluşmadığı takdirde Usta öğreticiye görevlendirme yapılmayacaktır.

>>>>Görev verildiği halde görev almayan ya da görev yerine gitmeyen usta öğreticiye o yıl içerisinde görev verilmeyecektir.

B-) Belirtilen Tarihler Arasında Başvuru İçin İstenen Belgeler: 

1-) Diploma (Aslı ve 1 Adet Fotokopisi)

2-) Pedagojik Formasyon Belgesi (Varsa)

3-) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi ve Vesikalık Fotograf  (1 Adet)

4-) SGK Hizmet Döküm Çizelgesi (Gün Olarak Hesaplanmış Olmalı)

5-) Ustalık ve Usta Öğreticilik Belgesi 

6-) Adli Sicil Kaydı (e-Devlet Şifresiyle İnternetten Alınabilir)

7-) İş Sağlığı ve Güvenliği Belgesi (Yoksa kurs açılacak)

8-) Askerlikle İlişiği Olmadığına Dair Belge

9-) Sağlık Raporu (Sağlık Ocaklarından Alınacak-Halk Eğitim Merkezlerinde açılan kurslarda görev almasında sakınca yoktur ifadesi yer alacak)  

10-) Oryantasyon Eğitimine Katıldığına Dair Belge (Pedagojik Formasyonunun Olmaması Halinde)

11-) Usta Öğretici Başvuru Değerlendirme Formunda Yer Alan Puana Esas Belgelerin Aslı ve Fotokopileri 

12-) Resmi Kurumda Çalışıyorsa Görev Yeri Belgesi ve Kurumundan Alınan İzin Belgesi.

      (Başvuru sahibi öğretmen veya resmi kurumda çalışanlardan; Kurslarda görev almasında sakınca olmadığına dair yazılı belge getirmesi gerekmektedir.)

13-) Matbu Usta Öğretici Başvuru Formu (Dilekçesi)

 

C-)  Önemli Hususlar

NOT-1: Eksik belge ile başvuru işlemi yapılmayacaktır. Belgeler tam ve eksiksiz olarak mavi telli dosya içerisinde belirtilen başvuru tarihleri içinde kabul edilecektir.

NOT-2: İlan edilen kurslar listesinden; görev alınmak istenilen kurslar tespit edilip, başvuru formunda belirtilecektir. Kurslar modüler programda belirtilen kurslar arasından seçilecektir. Açılmak istenen her kurs için ayrı başvuru yapılacaktır. Modüler programa ulaşmak için hayat boyu öğrenme genel müdürlüğü sitesi ziyaret edilebilir.

NOT-3: Posta, İnternet, Fax vb. ile yapılan başvurular kabul edilmeyecektir. Başvuru kişinin bizzat kendisi tarafından yapılacaktır.

 

 

D-)  Değerlendirme Kriterleri Hakkında

Usta Öğretici değerlendirmeleri Ek-2 de belirtilen kriterlere göre 3 bölümden oluşmaktadır. İlgili bölümle ilgili bilgilerin belgelendirilmesi zorunludur.

1. bölümde Usta öğretici kurs açmak istediği alanla ilgili diplomasını ibraz etmek zorundadır. Örneğin Sınıf Öğretmenliğinden mezun bir usta öğretici Okuma yazma Kurslarında görev almak isterse 40; El sanatları alanında ustalık belgesine sahipse ve bu alanda kurslarda görev almak isterse 10 puan alacaktır. Aynı alanda iki farklı belgeye sahip usta öğreticinin en yüksek puanlı belgesi değerlendirmeye alınacaktır. 

2. Bölüm usta öğreticinin kurs açmak istediği alanda daha önce aldığı görev süresinin hesaplanması sonucu oluşacak puanlamadır. Daha önce kurs açmak istediği alanla ilgili çalışılan her 180 güne 1 puan verilmektedir. Bu bölüm Kurum kodlu SGK Hizmet Dökümündeki gün sayısına göre hesaplanacaktır. Daha önce kurs açmak istediği alanla ilgili 3600 gün çalışması olan bir kişi bu bölümden 3600/180= 20 puan alacaktır. Bu bölümde alınacak en yüksek puan 25´tir.

3. bölümde istenen belgelere sahip usta öğreticilere ek puan verilecek olup bu alanla ilgili alınacak en yüksek puan 15´tir.

Bu 3 bölümün toplamından oluşacak puan ise Usta Öğreticinin sıralamasını belirleyecek ve ihtiyaç olması halinde görevlendirmeler bu sıraya göre yapılacaktır.

Atatürk Cad.165 Ayvalık - 02663122207

MEB © - Tüm Hakları Saklıdır. Gizlilik, Kullanım ve Telif Hakları bildiriminde belirtilen kurallar çerçevesinde hizmet sunulmaktadır.